Rahvusvahelised

Education International

AKAVA – Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö

OAJ – Opetusalan Ammattijärjestö

Yliopistojen Opetusalan Liitto – YLL

Professoriliitto

Tieteentekijöiden liitto

ACATIIMI Professorite, teadlaste ja ülikoolide ajakiri

Töötamine Soomes – SAK

FinUnions Soome ametiühingukeskliitude SAK, STTK ja AKAVA ühine esindus Brüsselis

SACO – Swedish Confederation of Professional Associations

SULF – Swedish Association of University Teachers

NFS – Council of Nordic Trade Unions

BASTUN – Baltic Sea Trade Union Network

Council of the Baltic Sea States CBSS

Nordic cooperation: The Nordic Council & Nordic Council of Ministers

European Trade Union Institute ETUI

EUROCADRES – Council of European Professional and Managerial Staff

TUAC – Trade Union Advisory Committee to the OECD

ITUC – International Trade Union Confederation

Eurofound – European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond on Euroopa Liidu iseseisev organ, mis on moodustatud nõuannete ja analüüside pakkumiseks ELi poliitika kujundajatele sotsiaalpoliitika küsimustes. Fondi . . . . . . informatsioon on saadud sõltumatutest uuringutest, mis on viidud läbi sotsiaalpartnerite, liikmesriikide valitsuste ja Euroopa Komisjoni poolt ühiselt määratletud prioriteetsetes küsimustes.

Euroopa Töösuhete Seirekeskus, mis tegutseb Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi juures

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee annab oma arvamuste kaudu nõu suurematele Euroopa Liidu institutsioonidele, näiteks Euroopa Komisjonile, Euroopa Nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Kodulehelt leiate Euroopa Liiduga seonduvat värsket teavet, mis on esitatud kodanikuühiskonna organisatsioonide vaatepunktist. Kodulehe kasutajad võivad tutvuda kõigi majandus- ja sotsiaalkomitee arvamustega alates 1990. aasta jaanuarist, pääseda kõigi Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste kodulehtedele ning leida teavet Euroopa Liidu poliitika rakendamisele eelneva konsultatiivtöö kohta.

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon on maailma ainus töö- ja sotsiaalvaldkonnale spetsialiseerunud rahvusvaheline organisatsioon, mille töö põhimõtteks on kolmepoolsus – koostöö valitsuse, tööandjate ja töötajate kõige esinduslikumate organisatsioonide vahel. 1946. aastal jõustunud koostöölepingu alusel ei sekku ÜRO ILO tegevusvaldkonda ning ILO omakorda rahvusvahelisse poliitikasse.

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus