ITIC

ITIC õpetajakaart

ITIC õpetajakaart (International Teacher Identity
Card
) on õpetajatele, õppejõududele ja teistele pedagoogilist tööd
tegevatele isikutele mõeldud rahvusvaheline akadeemilist staatust tõendav kaart,
mis võimaldab soodsamalt reisida ja oste sooritada.

ITIC kaarti on võimalik taotleda:

 • MinuKool kaardihaldussüsteemis
 • SEB pangas (ITIC õpetajakaart pangakaardina)

ITIC kaarti võib taotleda Eesti Vabariigi Haridus-
ja Teadusministeeriumi koolitusloaga õppeasutuses, hoolekandeasutuses või
välisriigi õppeasutuses haridusseaduse mõistes pedagoogilist tööd tegev isik,
kelle arvestuslik pedagoogilise töö koormus on õppeaasta jooksul vähemalt 20
tundi nädalas või määratud täiskohana. Vajaliku pedagoogilise töö koormuse sisse
võib arvestada ka aja, mis kulub tundide ettevalmistamisele, tööde parandamisele
jmt.

MinuKool süsteemist

Kaardi taotlemiseks vajalikku
staatust kontrollib MinuKool süsteem automaatselt Eesti Hariduse Infosüsteemist
(EHIS), kuhu kannab enamik õppeasutusi kõik oma haridustöötajate andmed. Kui
taotlemisel kuvatakse teade, et puudub vajalik staatus, on ilmselt
EHIS-süsteemist taotleja andmed puudu ning sel juhul on taotlejal võimalik
koolist saadav pedagoogilise töö koormust kinnitav tõend saata e-postile
info@minukool.ee
ning taotlejale võimaldatakse süsteemi vajalik staatus.

Süsteemist on . . . . . . võimalik tellida
erineva kehtivusajaga kaarte:

 • 1 aasta – maksumus 6.40 €, lisandub postikulu 1.10€
 • 2 aastat – maksumus 11.50 € (ainult MinuKooliga liitunud koolide õpetajatele)
 • 3 aastat – maksumus 16 € (ainult MinuKooliga liitunud koolide õpetajatele)

Kaardi taotlemine:

MinuKool süsteem

 • www.minukool.ee
 • siseneda avalehelt ID-kaardi või pangaparoolidega süsteemi
 • valida menüüst “Telli kaart”, valida õppeasutus, soovitud kaarditüüp ja täita oma andmed
 • lisada foto, maksta kaardi väljastustasu
 • kaart saadetakse soovitud aadressile 10 tööpäeva jooksul

Lisainfo

https://www.minukool.ee/kaardid/opetajakaart

SEB pangast

ITIC õpetaja MasterCard ühendab endas rahvusvahelise
pangakaardi ja õpetajakaardi funktsioonid. Kaardiga saab teha igapäevaseid
pangatehinguid, tõestada oma õpetajastaatust ja saada mitmesuguseid soodustusi.

ITIC õpetaja MasterCardi saab taotleda SEB kodulehe kaudu, SEB kontorist või
Postipangast. Taotlemiseks tuleb esitada:

  • taotlus panga vormil
  • dokumendiformaadis värvifoto
  • koolist väljastatud tõend, mis kinnitab töötamist pedagoogilisel tööl ja koormuse suurust
  • isikut tõendav dokument
  • ITIC MasterCardi väljastamise, asendus- ja pikenduskaardi tasu on 6.33 €, hooldustasu kuus 0.64 €.

Lisainfo

http://www.seb.ee/pangakaardid/isic-ja-itic-kaardid#itic-opetaja

UNIVERSITASe liikmesorganisatsioonid kompenseerivad liikmetele
vastavalt võimalustele kaardi väljastamisega kaasnevad kulud.

Täpsema info saamiseks pöörduda oma organisatsiooni usaldusisiku poole.