Category Archives: Üldkogu

UNIVERSITASE 12.01.2018.a. Üldkogu

      UNIVERSITASE 12.01.2018.a. Üldkogu kommenteerimine on välja lülitatud

  PÄEVAKORD: 1. Juhatuse aruanne 2017.a. tegevuse kohta. Vladimir Viies; 2. Majandusaasta ja revisjonikmisjoni aruannete kinnitamine. Voldemar Trumm ja Svetlana              Ester; 3. 2018.a. eelarve arutelu ja kinnitamine. Voldemar Trumm; 4. Kõrghariduse seaduse kaasajastamine. Vladimir Viies; 5.UNIVERSITASE  sise ja välissuhted. Vladimir Viies; 6. Koosolekul kerkinud… Read more »

Universitase üldkogu 14.12.2016.a. koosoleku protokoll

      Universitase üldkogu 14.12.2016.a. koosoleku protokoll kommenteerimine on välja lülitatud

Universitase erakorralise koosoleku protokoll nr.2 Päevakord: 1. Universitas-e liikmemaksu määra muutmine (vähendamine); 2. Universitas-e liikmeskond ja struktuur,E-ametiühing; 3. Universitas-e välistegevusest; 4. Haridus- ja Teadusministeeriumi Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise töörühmast; 5. Kohapeal algatatud küsimused.   Päevakord kinnitati ühehäälselt. 1. Universitas-e liikmemaksu muutmine (vähendamine) 1.1 Vladimir Viiese ettepanekul OTSUSTATI: vähendada liikmemaksu määra 10%-le; 1.2… Read more »

UNIVERSITASe üldkogu koosolek

20. aprillil toimus UNIVERSITASe üldkogu koosolek. Üldkogu liikmed kuulasid ära 2015. aasta juhatuse tegevuse aruande. Aruandes vaadati üle 2016. aasta riigieelarvest õppe- ja teadustööks eraldatavad vahendid, analüüsiti suhtlust Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning nn Okki raportiga seonduvat. Samuti tutvustati ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsust. Ühtlasi kinnitati revisjonikomisjoni aruanne ja käesoleva… Read more »