Author Archives: Voldemar Trumm

UNIVERSITASE 12.01.2018.a. Üldkogu

      UNIVERSITASE 12.01.2018.a. Üldkogu kommenteerimine on välja lülitatud

  PÄEVAKORD: 1. Juhatuse aruanne 2017.a. tegevuse kohta. Vladimir Viies; 2. Majandusaasta ja revisjonikmisjoni aruannete kinnitamine. Voldemar Trumm ja Svetlana              Ester; 3. 2018.a. eelarve arutelu ja kinnitamine. Voldemar Trumm; 4. Kõrghariduse seaduse kaasajastamine. Vladimir Viies; 5.UNIVERSITASE  sise ja välissuhted. Vladimir Viies; 6. Koosolekul kerkinud… Read more »

Vabariigi aastapäev

      Vabariigi aastapäev kommenteerimine on välja lülitatud

Õnnitleme Universitas-e liikmeskonda saabuva Vabariigi 100. aastapäeva puhul. Vladimir Viies Universitase juhatuse esimees

Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise ettevalmistus

      Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise ettevalmistus kommenteerimine on välja lülitatud

Haridus- ja Teadusministeerium alustas 2016.a. suvel kõrgharidusseadustiku kaasajastamise ettevalmistamist. Ülaltoodu elluviimiseks  moodustati neli töörühma. 1.Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise juhtrühm; Juhtrühma ülesanneteks on visioon, kaasajastamise eesmärgid. Kõrgharidusseadustiku koosseis, osapoolte õigused ja kohustused. Kõrgkoolide vastutus ja tegevusvaldkonnad. 2.Kõrgkoolide ülesannete ja juhtimise töörühm; Kõrgkoolide tüübid, definitsioonid ja missioon. Kõrgkoolide juhtorganid, nende ülesanded. Tööandjate kaasamine, innovatsiooni… Read more »

Universitase üldkogu 14.12.2016.a. koosoleku protokoll

      Universitase üldkogu 14.12.2016.a. koosoleku protokoll kommenteerimine on välja lülitatud

Universitase erakorralise koosoleku protokoll nr.2 Päevakord: 1. Universitas-e liikmemaksu määra muutmine (vähendamine); 2. Universitas-e liikmeskond ja struktuur,E-ametiühing; 3. Universitas-e välistegevusest; 4. Haridus- ja Teadusministeeriumi Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise töörühmast; 5. Kohapeal algatatud küsimused.   Päevakord kinnitati ühehäälselt. 1. Universitas-e liikmemaksu muutmine (vähendamine) 1.1 Vladimir Viiese ettepanekul OTSUSTATI: vähendada liikmemaksu määra 10%-le; 1.2… Read more »