Author Archives: Voldemar Trumm

AKADEEMILISED AMETIÜHINGUD TOOMPEAL

      AKADEEMILISED AMETIÜHINGUD TOOMPEAL kommenteerimine on välja lülitatud

14.09.2020 toimus Riigikogu eest üliõpilaste ja akadeemiliste töötajate ühine avalik koosolek. Akadeemiliste töötajate esindajane esines UNIVERSITASe juhte Ants Koel. Kõne võeti vastu suure aplausiga.

UNIVERSITASE 12.01.2018.a. Üldkogu

      UNIVERSITASE 12.01.2018.a. Üldkogu kommenteerimine on välja lülitatud

  PÄEVAKORD: 1. Juhatuse aruanne 2017.a. tegevuse kohta. Vladimir Viies; 2. Majandusaasta ja revisjonikmisjoni aruannete kinnitamine. Voldemar Trumm ja Svetlana              Ester; 3. 2018.a. eelarve arutelu ja kinnitamine. Voldemar Trumm; 4. Kõrghariduse seaduse kaasajastamine. Vladimir Viies; 5.UNIVERSITASE  sise ja välissuhted. Vladimir Viies; 6. Koosolekul kerkinud… Read more »

Vabariigi aastapäev

      Vabariigi aastapäev kommenteerimine on välja lülitatud

Õnnitleme Universitas-e liikmeskonda saabuva Vabariigi 100. aastapäeva puhul. Vladimir Viies Universitase juhatuse esimees

Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise ettevalmistus

      Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise ettevalmistus kommenteerimine on välja lülitatud

Haridus- ja Teadusministeerium alustas 2016.a. suvel kõrgharidusseadustiku kaasajastamise ettevalmistamist. Ülaltoodu elluviimiseks  moodustati neli töörühma. 1.Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise juhtrühm; Juhtrühma ülesanneteks on visioon, kaasajastamise eesmärgid. Kõrgharidusseadustiku koosseis, osapoolte õigused ja kohustused. Kõrgkoolide vastutus ja tegevusvaldkonnad. 2.Kõrgkoolide ülesannete ja juhtimise töörühm; Kõrgkoolide tüübid, definitsioonid ja missioon. Kõrgkoolide juhtorganid, nende ülesanded. Tööandjate kaasamine, innovatsiooni… Read more »

Universitase üldkogu 14.12.2016.a. koosoleku protokoll

      Universitase üldkogu 14.12.2016.a. koosoleku protokoll kommenteerimine on välja lülitatud

Universitase erakorralise koosoleku protokoll nr.2 Päevakord: 1. Universitas-e liikmemaksu määra muutmine (vähendamine); 2. Universitas-e liikmeskond ja struktuur,E-ametiühing; 3. Universitas-e välistegevusest; 4. Haridus- ja Teadusministeeriumi Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise töörühmast; 5. Kohapeal algatatud küsimused.   Päevakord kinnitati ühehäälselt. 1. Universitas-e liikmemaksu muutmine (vähendamine) 1.1 Vladimir Viiese ettepanekul OTSUSTATI: vähendada liikmemaksu määra 10%-le; 1.2… Read more »