Author Archives: Frederick Rang

08.09.2023 toimub Universitase üldkogu

      08.09.2023 toimub Universitase üldkogu kommenteerimine on välja lülitatud

Reedel 8. Septembril toimub Universitase ülkogu Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Ametiliidu ruumides U05-104. Koosoleku eesmärk on tugevdada koostööd erinevate organisatsioonidega.  

Tagasiside ministeeriumi eelnõule

      Tagasiside ministeeriumi eelnõule kommenteerimine on välja lülitatud

Eesti Kõrgkoolide ning Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühenduse UNIVERSITAS kommentaarid dokumendile„Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seaduse eelnõu“(Haridus- ja teadusministri kiri 30.11.2022 nr 8-1/22/5160) Tagasiside eelnõule korralduse seadus 21-12-2022

Tehniline kõrgharidus Eestis 25 aastat hiljem

      Tehniline kõrgharidus Eestis 25 aastat hiljem kommenteerimine on välja lülitatud

Tehniline kõrgharidus Eestis 25 aastat hiljem Eesti uus riigieelarve 2022 on vastu võetud tehnikakõrghariduse vajadusi arvestamata. Möödunud aasta lõpus sai 80-aastaseks akadeemik Raimund Ubar, kelle artikkel „Kas Eesti kõrgharidust päästaks üksainus universitus?“ ilmus 25 aastat tagasi. Artiklis hoiatati tehnikahariduse hääbumise ja teadlaskonna alarahastamise tagajärgede eest. Nüüd, 25 aastat hiljem on tagajärjed… Read more »

Vastuskiri elektrihinna tõusust ja akadeemilistest töötajatest

      Vastuskiri elektrihinna tõusust ja akadeemilistest töötajatest kommenteerimine on välja lülitatud

Lae dokument PDF formaadis Austatud pöördumise esitajad Saatsite 18.01.2022 Riigikogule avaliku kirja, milles väljendate muret seoses energiahindadekiire kasvu, sellest tuleneva elukalliduse tõusu ning kõrghariduse alarahastamisega. Märgiteoma kirjas, et kuna Eesti riigi poolne kõrghariduse finantseerimise kasv on viimastel aastatelumbes poole väiksem kui SKP kasv, siis on järjekindlalt vähenenud selle osakaal SKP-st.Samuti… Read more »

Заявление в поддержку Украины, украинского народа и российских граждан, выступающих против войны

      Заявление в поддержку Украины, украинского народа и российских граждан, выступающих против войны kommenteerimine on välja lülitatud

Statement of support_PDF (download) Мы, организации, выступающие от лица эстонских ученых, преподавателей, учителей и студентов, безоговорочно осуждаем агрессию России против Украины. В наших сердцах и помыслах мы сегодня с народом Украины. Мы также выражаем солидарность и глубочайшее уважение тем мужественным людям в России, которые сказали свое твердое НЕТ этой позорной… Read more »

Vabariigi Presidendi kantselei vastukiri

      Vabariigi Presidendi kantselei vastukiri kommenteerimine on välja lülitatud

Vastukiri PDF formaadis: Koel280122 Austatud Ants Koel Vabariigi Presidendi palvel tänan Teid UNIVERSITASe ja Tartu Ülikooli Ametiühingu18.01.2022 ühise avaliku kirja elektrihinna tõusust ja akadeemilistest töötajatest edastamise eest.Kahe ülikooli endise rektorina mõistab riigipea esile toodud muresid väga hästi. President onnendel teemadel rääkinud oma kohtumistel valituse liikmetega ning kavatseb kõrgharidusetuleviku ja sellega… Read more »

Avalik kiri elektrihinna tõusust ja akadeemilistest töötajatest

      Avalik kiri elektrihinna tõusust ja akadeemilistest töötajatest kommenteerimine on välja lülitatud

Loe täis pikkuses avaldust siit: Avalik kiri elektri hinnast ja akadeemilistest töötajatest Lugupeetud Eesti Vabariigi Valitsus, Lugupeetud Eesti Vabariigi Riigikogu, Lugupeetud Eesti Vabariigi President, Käesoleva kirja lisana edastan Eesti kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ametiliitude ühenduse UNIVERSITAS ja Tartu Ülikooli Ametiühingu ühise avaliku kirja. Elektrihinna tõus on õigustatult tõstnud pahameeletormi tarbijate… Read more »

9. detsembril kell 9:30 Riigikogu ees avalik koosolek kõrghariduse rahastamise suurendamiseks.

      9. detsembril kell 9:30 Riigikogu ees avalik koosolek kõrghariduse rahastamise suurendamiseks. kommenteerimine on välja lülitatud

Palkatid PDF formaadis detsembril kell 9:30 Riigikogu ees avalik koosolek kõrghariduse rahastamise suurendamiseks. Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS, Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu ning Eesti Üliõpilaskondade Liit kutsuvad kõiki üles näitama solidaarsust! Kuidas osaleda? Õppejõud, kutsu kaasa oma tudengid! Tudeng, kutsu kaasa kaastudengid ja oma õppejõud! Võta kaasa ka… Read more »

Tartu ülikoolide tegevus võib olla edukas

      Tartu ülikoolide tegevus võib olla edukas kommenteerimine on välja lülitatud

Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Liina KersnaHaridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-NemvaltsHaridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno VeinthalHaridus- ja Teadusministeerium 24.11.2021 Lugupeetud Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister, Eesti Vabariigi Haridus- jaTeadusministeeriumi juhid. Täname teid kirja eest, mille saatsite 5. juulil 2021 (nr 9.3-1/21/1386-2)1 vastuseksametiühingute pöördumisele2.2019. aastal vastu võetud kõrgharidusseadusel (KHaS) baseeruva… Read more »