Vastuskiri elektrihinna tõusust ja akadeemilistest töötajatest

      Vastuskiri elektrihinna tõusust ja akadeemilistest töötajatest kommenteerimine on välja lülitatud

Lae dokument PDF formaadis

Austatud pöördumise esitajad


Saatsite 18.01.2022 Riigikogule avaliku kirja, milles väljendate muret seoses energiahindade
kiire kasvu, sellest tuleneva elukalliduse tõusu ning kõrghariduse alarahastamisega. Märgite
oma kirjas, et kuna Eesti riigi poolne kõrghariduse finantseerimise kasv on viimastel aastatel
umbes poole väiksem kui SKP kasv, siis on järjekindlalt vähenenud selle osakaal SKP-st.
Samuti toote välja, et kõrghariduse jätkuv alaalarahastamine võib viia olukorrani, kus
akadeemilistel töötajatel tuleb majanduslikuks toimetulekuks haridussüsteemist lahkuda.
Riigikogu kultuurikomisjon arutas Teie pöördumist oma käesoleva aasta 25. jaanuari istungil.
Teie kirjas toodud mure on komisjonile tuttav ning arusaadav. Kultuurikomisjoni algatusel
arutas Riigikogu 2021. aasta detsembris olulise tähtsusega riiklikku küsimust „Kõrghariduse
roll, kvaliteet ja rahastamise alused“. Komisjon tunneb jätkuvalt muret kõrghariduse
rahastamise pärast ning jätkab teema aruteludega oma edasistel istungitel.
Vabandame vastuse viibimise pärast.


Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Aadu Must
esimees
Silja