Vabariigi Presidendi kantselei vastukiri

      Vabariigi Presidendi kantselei vastukiri kommenteerimine on välja lülitatud

Vastukiri PDF formaadis: Koel280122

Austatud Ants Koel


Vabariigi Presidendi palvel tänan Teid UNIVERSITASe ja Tartu Ülikooli Ametiühingu
18.01.2022 ühise avaliku kirja elektrihinna tõusust ja akadeemilistest töötajatest edastamise eest.
Kahe ülikooli endise rektorina mõistab riigipea esile toodud muresid väga hästi. President on
nendel teemadel rääkinud oma kohtumistel valituse liikmetega ning kavatseb kõrghariduse
tuleviku ja sellega seotult ka rahastamise küsimustega edaspidigi tegeleda.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Peep Jahilo
direktor