Avalik kiri elektrihinna tõusust ja akadeemilistest töötajatest

      Avalik kiri elektrihinna tõusust ja akadeemilistest töötajatest kommenteerimine on välja lülitatud

Loe täis pikkuses avaldust siit: Avalik kiri elektri hinnast ja akadeemilistest töötajatest

Lugupeetud Eesti Vabariigi Valitsus,

Lugupeetud Eesti Vabariigi Riigikogu,

Lugupeetud Eesti Vabariigi President,

Käesoleva kirja lisana edastan Eesti kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ametiliitude ühenduse UNIVERSITAS ja Tartu Ülikooli Ametiühingu ühise avaliku kirja.


Elektrihinna tõus on õigustatult tõstnud pahameeletormi tarbijate hulgas.

Valitsus on jõudnud ka reageerida – kuid siiski pakutud muudatused toimivad eelkõige pikas perspektiivis.

Lühiajalise perspektiivi meetmed tunduvad tulema eelkõige maksumaksja raha tagasi kanaliseerides.

Ei näe kaalumisel võimalusi, kuidas vähendada Eesti kulusid energia sisseostul.


Tähelepanuta on jäänud ühe töötajate segmendi, akadeemiliste töötajate, tulude kasvatamine.

Loodame, et see teema COVID ja elektrihindade tulevärgi varju ei jää.

 

Lugupidamisega,

Ants Koel

+372 5115856

UNIVERSITAS esimees