Tartu ülikoolide tegevus võib olla edukas

      Tartu ülikoolide tegevus võib olla edukas kommenteerimine on välja lülitatud

Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Liina Kersna
Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts
Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal
Haridus- ja Teadusministeerium

24.11.2021

Lugupeetud Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister, Eesti Vabariigi Haridus- ja
Teadusministeeriumi juhid.

Täname teid kirja eest, mille saatsite 5. juulil 2021 (nr 9.3-1/21/1386-2)1 vastuseks
ametiühingute pöördumisele2.
2019. aastal vastu võetud kõrgharidusseadusel (KHaS) baseeruva uue akadeemilise
karjäärimudeli järgi on kõrgemad teadlaste ja õppejõudude positsioonid liidetud ühtseteks
akadeemilisteks ametikohtadeks. See muudatus järgib Wilhelm von Humboldti
haridusideaali, mis näeb ette teadus- ja õppetöö ühtsust, akadeemilist vabadust ja
humanistlikku ülikooli. Sellele vaatamata käsitletakse õppe- ja teadustööd endiselt de facto
eraldi, sest teaduse ja õppetöö rahastamise mehhanismid on erinevad. Õppejõududele
makstakse ametijuhendis määratud õppekoormuse järgi, mis tagab õppejõududele (õppetööks
mõeldud rahade olemasolul!) de jure midagi sarnast nagu põhipalk. Teadlased seevastu
peavad oma palga katma projektidest, mille nad on ise edukalt taotlenud.

Täispikka kirja lugemiseks palun ava alumine link:

Vastus HTMi kirjale AÜ-de tagasisidele Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise väljatöötamise kavatsus kohta 24.11.2021