Universitase üldkogu 14.12.2016.a. koosoleku protokoll

      Universitase üldkogu 14.12.2016.a. koosoleku protokoll kommenteerimine on välja lülitatud

Universitase erakorralise koosoleku protokoll nr.2

Päevakord:

1. Universitas-e liikmemaksu määra muutmine (vähendamine);

2. Universitas-e liikmeskond ja struktuur,E-ametiühing;

3. Universitas-e välistegevusest;

4. Haridus- ja Teadusministeeriumi Kõrgharidusseadustiku

kaasajastamise töörühmast;

5. Kohapeal algatatud küsimused.

 

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

1. Universitas-e liikmemaksu muutmine (vähendamine)

1.1 Vladimir Viiese ettepanekul OTSUSTATI: vähendada liikmemaksu

määra 10%-le;

1.2 Liikmemaksude laekumisest.

Arutelu käigus selgus, et (tehnilistel põhjustel) suurimateks võlglasteks on Tallinna

Tehnikakõrgkool jaTeadustöötajate Ametiliit ETAL. Arutelu järel OTSUSTATI:

Tallinna Tehnikakõrgkool ja Teadustöötajate Ametiliit ETAL likvideerivad võlgnevuse

hiljemalt 01.03.2017.a.

 

2.Universitas-e liikmeskond ja struktuur, E-ametiühing.

2.1 Enn Õunapuu tutvustas visiooni robottehnika arengus ja E-ametiühingu

perspektiividest. Arutelu järel OTSUSTATI: eeloleva aasta esimesel poolel

moodustada töögrupp E-ametiühingu loomise probleemistiku

konkretiseerimiseks.

3. Universitase-e välistegevusest.

3.1 Tauno Otto andis ülevaate Universitas-e välistegevusest.

OTSUSTATI: jätkata Universitas-e tööd väliskomisjonides.

 

4. Haridus- ja Teadusministeeriumi Kõrgharidusseadustiku

kaasajastamise töörühmast.

4.1 Vladimir Viies informeeris, et nimetatud töörühmadesse on

kaasatud ka meie liikmed. Rühmad ei ole oma tegevust veel

alustanud.

 

5.  Kohapeal küsimusi ei algatatud.

 

 

Vladimir Viies                                                                   Voldemar Trumm

Üldkogu juhataja                                                              Üldkogu protokollija