ETUCE uuringud hariduse finantseerimisest Euroopa riikides

ETUCE (European Trade Union Committee for Education) on avaldanud kaks uut uuringuraportit hariduse finantseerimise, õpetajate töötingimuste ning ametiühingute tegevuse, sotsiaaldialoogi ja kollektiivlepingute läbirääkimiste olukorra kohta Euroopa riikides. Need hetkeolukorra ulatuslikud uuringud ühendavad kaheksa aastat kestnud majanduskriisi tagajärjed ja haridussüsteemi riigieelarveliste vahendite konsolideerimise meetmed, õpetajate töötingimused, õpetajate ametiühingute rolli ning sotsiaaldialoogi ja kollektiivlepingute läbirääkimiste peamised trendid.

Uuringud näitavad, et:

– kokkuhoiuprogrammide mõju ei ole veel möödas ning haridusvaldkonna eelarved on jätkuvalt surve all. See mõjutab nii haridustöötajate töötasusid ja toetusi, töötingimusi kui ka ametialaste oskuste täiendamise kättesaadavust ja kvaliteeti.

– riiklikud hariduse- ja koolitussüsteemide reformid on toimunud kõikjal Euroopas ning need on selgelt ühenduses hariduse rahastamise vähenemisega, see on aga kaasa toonud privatiseerimise suurenemise.

– kuigi Euroopa Majandusühenduse riigid on kogenud erarahastamisel olevate haridusasutuste arvu kasvu (eriti eelkooliealiste lasteasutuste ning kõrghariduse osas), on Lääne-Euroopa riikides peamiselt siiski levinud riiklikult toetatud haridusasutused.

– globaalsed korporatsioonid/konsultatsioonifirmad, mis mõjutavad hariduspoliitikat ja haridussektori toodete pakkumist ja/või õpetamist, on Euroopas hetkel enamuses.

– sotsiaaldialoogi osas teeb murelikuks, et otsused, mis mõjutavad õpetajaid ja kooli kogukonda, võetakse vastu sotsiaalpartneritega konsulteerimata, eriti kui see puudutab haridus- ja koolitussüsteemide reforme ning kutsealaseid küsimusi.

Uuringutega saab tutvuda siin:

Kesk- ja Ida-Euroopa riikide uuringuraport 2016

Lääne-Euroopa riikide uuringuraport 2016

UNIVERSITASe juhatus