UNIVERSITASe üldkogu koosolek

20. aprillil toimus UNIVERSITASe üldkogu koosolek.

Üldkogu liikmed kuulasid ära 2015. aasta juhatuse tegevuse aruande. Aruandes vaadati üle 2016. aasta riigieelarvest õppe- ja teadustööks eraldatavad vahendid, analüüsiti suhtlust Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning nn Okki raportiga seonduvat. Samuti tutvustati ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsust. Ühtlasi kinnitati revisjonikomisjoni aruanne ja käesoleva aasta eelarve.

Seoses senise juhatuse esimehe sooviga minna pensionile, valiti uueks UNIVERSITASe juhatuse esimeheks Vladimir Viies Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilisest Ametiliidust.

UNIVERSITASe juhatus