Teaduspoliitika komisjoni koosolek

11. veebruaril 2015. aastal toimus teaduspoliitika komisjoni koosolek.

Koosoleku päevakorras olid järgmised teemad:

– arutelu uute sihtevalveerimiste teemade määramiseks 2015. ja 2016. aastaks;

– Indrek Reimand tegi ülevaate teaduse rahastamise töörühma tegevusest;

– valiti Tartu Observatooriumi direktor;

– kiideti heaks eelnõu, mis puudutab tõukevahendite uue perioodi meetmele „Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks” toetuse andmist;

– võeti teadmiseks info prioriteetsete suundade „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus“ ning „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ valdkondliku komisjoni tööst 2014. aastal.

UNIVERSITASe juhatus