Euroopa ülikoolide Magna Charta

Euroopa ülikoolide Magna Charta (Magna Charta Universitatum Europaeum) allkirjastati Bolognas 18. septembril 1988. aastal 430 ülikooli poolt, kes olid tulnud tähistama Euroopa vanima ülikooli 900. aastapäeva.
Dokumendi eesmärgiks on märgistada ülikoolitraditsioonide alusväärtused ja soodustada tugevate sidemete loomist Euroopa ülikoolide vahel. Magna Chartas on kirjas ülikoolide põhiväärtused ja -printsiibid ning viidatakse ülikoolide autonoomsusele ja akadeemilisele vabadusele.

Praeguseks on Magna Charta allkirjastanud 776 ülikooli 81st riigist.
Rohkem infot: www.magna-charta.org

UNIVERSITASe juhatus