UNIVERSITAS registreeriti Euroopa läbipaistvusregistris

Läbipaistvusregistri on loonud ja seda haldavad Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon.

Euroopa institutsioonide suhtlus kodanike ühenduste, valitsusväliste organisatsioonide, kutseorganisatsioonide, ametiühingute, mõttekodadega jne on püsiv, õigustatud ja vajalik demokraatia kvaliteedi jaoks, kuna võimaldab luua adekvaatseid poliitikavaldkondi, viies kooskõlla vajadused ja võimalused. Kodanikel on õigus eeldada, et kõnealune toiming on läbipaistev ja toimub seadusega kooskõlas ning võtab nõuetekohaselt arvesse eetikapõhimõtteid, vältides surveavaldust, ebaseaduslikku või eelisjuurdepääsu teabele või otsustajatele.

Register annab kodanikele otsese ja ühtse juurdepääsu teabele selle kohta, kelle tegevuse eesmärk on ELi otsustamisprotsessi mõjutamine, milliseid huve järgitakse ning mis tasemel ressursse nendesse tegevustesse investeeritakse. Registreerimise korral saab organisatsioon iga kord teate, kui Euroopa Komisjon avaldab organisatsiooni huvitaval teemal uue tegevuskava või algatab avaliku arutelu. Näiteks UNIVERSITASe puhul on nendeks valdkondadeks kõrgharidus ja teadus.

Suhetes ELi institutsioonide ning nende liikmete, ametnike ja teiste töötajatega kohustuvad registreeritud järgima ühtset käitumisjuhendit. Organisatsiooni registreerimine läbipaistvusregistris ning selle esindajate kohustus järgida täielikult käitumisjuhendit on avalik märk sellest, et organisatsioon nõustub järgima eeskirju ja suhtlema Euroopa institutsioonidega täiesti läbipaistvalt.

UNIVERSITASe juhatus