Teaduspoliitika komisjoni koosolek

3. jaanuaril 2014 toimus teaduspoliitika komisjoni koosolek, mille päevakord koosnes viiest teemast:

– teaduspoliitika komisjon kujundas arvamuse meetme “Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine” hindamiskomisjonile. Jäädi seisukohale, et arvestada tuleb senist väljakujunenud tööjaotust.;

– kinnitati 2014. aastaks uued sihtevalveerimise teemad ning kuulati ära info lõppenud ja käimasolevatest sihtevalveerimistest.;

– kuulati ära informatsioon struktuurfondide meetmete ettevalmistamisest ja TA&I strateegia kinnitamisest. Strateegia kiidetakse Riigikogus heaks eeldatavalt 22. jaanuaril 2014.;

– kuulati ülevaadet Teadus- ja Arendusnõukogult (TAN) ministeeriumidele antud ülesannetest. Võeti teadmiseks TANi ettepanek, mille järgi tuleb Riigikantseleil, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil, Haridus- ja Teadusministeeriumil, Rahandusministeeriumil ning Põllumajandusministeeriumil koostada analüüs rakendusteadusliku suunitlusega tehnoloogiliste arenduste rahastamisvõimaluste kohta Eestis.;

– kinnitati teaduspoliitika komisjoni 2014. aasta tööplaan ja koosolekute ajakava.

Järgmine teaduspoliitika komisjoni koosolek toimub 4. märtsil 2014.

UNIVERSITASe juhatus

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga