08.09.2023 toimub Universitase üldkogu

      08.09.2023 toimub Universitase üldkogu kommenteerimine on välja lülitatud

Reedel 8. Septembril toimub Universitase ülkogu Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Ametiliidu ruumides U05-104. Koosoleku eesmärk on tugevdada koostööd erinevate organisatsioonidega.

 

Tehniline kõrgharidus Eestis 25 aastat hiljem

      Tehniline kõrgharidus Eestis 25 aastat hiljem kommenteerimine on välja lülitatud

Tehniline kõrgharidus Eestis 25 aastat hiljem

Eesti uus riigieelarve 2022 on vastu võetud tehnikakõrghariduse vajadusi arvestamata.

Möödunud aasta lõpus sai 80-aastaseks akadeemik Raimund Ubar, kelle artikkel „Kas Eesti kõrgharidust päästaks üksainus universitus?“ ilmus 25 aastat tagasi. Artiklis hoiatati tehnikahariduse hääbumise ja teadlaskonna alarahastamise tagajärgede eest.

Nüüd, 25 aastat hiljem on tagajärjed käes:

1) 2030. aastaks peame sulgema (poliitikute, mitte teadlaste otsusel) põlevkivienergiaplokid, ja seda olukorras, kus alternatiivseid/juhitavaid energiaallikaid ei ole veel projekteerima hakatud. Samal ajal levitatakse meedias arusaama, et Eestis pole vaja luua juhitavate, CO2 vabade energiaallikate (sh aatomielektrijaamade) projekteerimise pädevust. Iga insener teab, et tuule- ja päikeseenergia, isegi koos salvestussüsteemiga, ei hoia üleval vahelduvvoolu elektrivõrku ilma juhitavate elektritootmisjaamadeta.

2) Eestis on edukatest start-up’idest saanud arvestatavad teaduspõhist toodangut tootvad firmad, nagu Starship, Elcogen, Skeleton jne. Tehnikakõrghariduse alarahastust sisaldava riigieelarve valguses on need firmad alustanud erahariduse initsiatiiviga, luues oma tehnikaharidusasutused, mis ei ole ülikoolid. Selline suure hulga õppeasutuste tekkimine 25 aastat tagasi lõhkus toimiva haridussüsteemi ning nende hilisem sulgemine kulges vaevaliselt. Praegu tekkivad õppeasutused on veelgi enam väljaspool ühtset haridussüsteemi, vähendades vajaliku kõrghariduse saajate hulka.

3) TTÜ on püüdnud kohalike õppejõudude vähest rahastamist riigi poolt halduslepingute kaudu kompenseerida osalemisega konsortsiumis, kuhu kuuluvad Taani, Eindhoveni ja Müncheni tehnikaülikoolid ning Ecole Polytechnique Prantsusmaalt, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Šveitsist ja Technion Iisraelist. EL-i riikides on hea tava, et riik toetab sellist osalemist, Eestis aga praegu mitte.

Probleeme on veelgi: ühisõppekavad, välismaine profesuur, kolmandate riikide üliõpilaskond jne.

Kui Eesti riigi taasiseseisvumise järgsetel aastal oli üksi teaduse finantseerimine tasemel 0,6% SKP-st, siis 2021. aastal jõuti teadusleppe alusel alles 1,5%-ni. On õige, et haridus ilma teaduseta on poolik, aga tõde on ka vastupidises: hariduseta ei ole teadust. Kõrghariduse rahastamine 1,5% ulatuses näib uue riigieelarve valguses kauge eesmärgina. Ressursse on vähe ja neid hajutatakse ‒ traditsiooniliste tehnikaalaste vastutusvaldkondade jagamine ülikoolide vahel ei ole edu toonud. Näiteks pakiroboti programmeerimine, teadmata, kuidas see toimetab, pole kuigi edukas.

Loomulikult ei ole Eesti veel Euroopa viie rikkama riigi hulgas, kuigi seda eesmärki ei tohi naeruvääristada.

Tehnikaharidusele ei jätku raha. Kuid juba 25 a tagasi andis akadeemik Raimund Ubar mõned soovitused, nagu näiteks kehtestada luksusmaks, innovatsioonimaks, haridusmaks ning nende abil kujundada valitsuse hariduspoliitikat, arvestades riigile vajalikke prioriteete. Kahjuks pole poliitilised ringkonnad suunanud seda ettepanekut isegi riiklikule arutelule, millest võime teha järelduse poliitikute ebakompetentsuse kohta.

Praegu oleme EL-is, mitte nagu 25 aastat tagasi, kuid tehnikahariduse rahastamine on ikka tähelepanuta. Samas on EL Brüsselist pidevalt rõhutanud vajadust kasvatada riigi teaduspotensiaali. Eesti on EL-i direktiive ja soovitusi täitnud üldjuhul entusiastlikult. Näiteks oleme CO2/rohepöörde eesrindlased, ja seda ilma tehnikahariduse rahastuseta! Kuid selline rohepöörde edu põlevkivienergeetika valguses hääbub kiiresti.

Millele ikkagi rajame oma saatuse maailmas, kus teadmised on saanud väärtuseks? Juba Vargamäe Andres teadis Indrekut ülikooli saates, kus on prioriteedid.

TTÜ akadeemilised töötajad on olnud ja on alati valmis vedama Eesti riigi edukust, toetudes tehnikaharidusele.

 

Arvo Mere, PhD TTÜ õppejõud aastast 1979

Vladimir Viies, PhD MD in Education TTÜ õppejõud aastas1985

TTÜ AAL-i liikmed, pikaajalised õppejõud

Vastuskiri elektrihinna tõusust ja akadeemilistest töötajatest

      Vastuskiri elektrihinna tõusust ja akadeemilistest töötajatest kommenteerimine on välja lülitatud

Lae dokument PDF formaadis

Austatud pöördumise esitajad


Saatsite 18.01.2022 Riigikogule avaliku kirja, milles väljendate muret seoses energiahindade
kiire kasvu, sellest tuleneva elukalliduse tõusu ning kõrghariduse alarahastamisega. Märgite
oma kirjas, et kuna Eesti riigi poolne kõrghariduse finantseerimise kasv on viimastel aastatel
umbes poole väiksem kui SKP kasv, siis on järjekindlalt vähenenud selle osakaal SKP-st.
Samuti toote välja, et kõrghariduse jätkuv alaalarahastamine võib viia olukorrani, kus
akadeemilistel töötajatel tuleb majanduslikuks toimetulekuks haridussüsteemist lahkuda.
Riigikogu kultuurikomisjon arutas Teie pöördumist oma käesoleva aasta 25. jaanuari istungil.
Teie kirjas toodud mure on komisjonile tuttav ning arusaadav. Kultuurikomisjoni algatusel
arutas Riigikogu 2021. aasta detsembris olulise tähtsusega riiklikku küsimust „Kõrghariduse
roll, kvaliteet ja rahastamise alused“. Komisjon tunneb jätkuvalt muret kõrghariduse
rahastamise pärast ning jätkab teema aruteludega oma edasistel istungitel.
Vabandame vastuse viibimise pärast.


Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Aadu Must
esimees
Silja

Заявление в поддержку Украины, украинского народа и российских граждан, выступающих против войны

      Заявление в поддержку Украины, украинского народа и российских граждан, выступающих против войны kommenteerimine on välja lülitatud

Statement of support_PDF (download)

Мы, организации, выступающие от лица эстонских ученых, преподавателей, учителей и студентов, безоговорочно осуждаем агрессию России против Украины. В наших сердцах и помыслах мы сегодня с народом Украины.

Мы также выражаем солидарность и глубочайшее уважение тем мужественным людям в России, которые сказали свое твердое НЕТ этой позорной агрессивной войне, причиняющей невообразимые страдания и разрушения. Мы особенно благодарны российским исследователям и научным журналистам[1][2] за их открытое письмо против войны[3], написанное и опубликованное вопреки угрозе прямого преследования. Мы надеемся, что оно найдет широкий отклик в российских научных кругах и обществе и побудит вас к дальнейшим действиям.

Российские географы[4], учителя[5], медицинские работники[6], муниципальные депутаты[7], деятели культуры и искусства[8], спортсмены, феминистки[9] и другие группы российского общества[10][11][12][13][14][15][16] также выразили свой протест. Многие россияне вышли на улицы, требуя прекращения войны; тысячи были арестованы[17]. Мы призываем все русские диаспоры по всему миру присоединиться к антивоенным усилиям. Интеллигенция, совесть нации, должна указывать путь. Вы не одиноки, протестующий русский народ не одинок. Героическое сопротивление украинцев вместе с массовым осуждением войны в России и на международном уровне, решимость российских солдат не участвовать в агрессии[18] могут остановить войну и заложить основы более безопасной Европы будущего.

Эстонцы и русские живут бок о бок уже более тысячи лет. Равноправная, справедливая, процветающая и демократическая Россия – это одна из главных надежд эстонского народа со времен революции 1905 года.

Мы выступаем единым фронтом против этой войны и требуем немедленного и полного вывода российских войск с территории Украины!

 

Эстонская конфедерация профсоюзов научных работников

Федерация профсоюзов эстонских высших учебных заведений, научно-исследовательских и опытно-конструкторских учреждений UNIVERSITAS

Эстонский профсоюз работников образования

Союз студенческих представительств Эстонии

представляющие членские организации

Объединение преподавателей Тартуского университета

Профсоюз Эстонского университета естественных наук

Профсоюз Таллинского университета

Профсоюз Таллинского технического университета

Профсоюз Эстонской академии музыки и театра

Профсоюз академических профессионалов ETAL

Профсоюз Таллинской высшей технической школы

[1] https://www.science.org/content/article/step-nowhere-russian-scientist-organizes-protest-ukraine-war

[2] https://www.youtube.com/watch?v=-zkUq3Uqp-Q

[3] https://trv-science.ru/2022/02/we-are-against-war-all/

[4] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda40t4qloWZ386f0EueqHbCDZGJdE56GGJdHD5YAKUk7R29w/viewform?fbclid=IwAR0DqzM0v8ymfkEL65IAVvUNphwvbFUEciGR0aDUF0rcOywGlu45DiiLqW0

[5] https://www.teachnotwar.org/

[6] https://madmed.media/open-letter/

[7] https://docs.google.com/document/d/1RQwoxg7tkjM-4BhuSLftyUaPfSDPd8ONECnMtFhqkgo/preview?pru=AAABf09H3bo*b5qZgck-EPfqaa19pOUhAQ

[8] https://spectate.ru/art-workers-public-letter/

[9] https://jacobinmag.com/2022/02/russian-feminist-antiwar-resistance-ukraine-putin; https://t.me/femagainstwar/4

[10] http://www.change.org/NetVoyne

[11] https://prorus.ru/interviews/otkrytoe-pismo-arhitektorov-i-gradostroitelej-rossii-protiv-voennyh-dejstvij-v-ukraine/

[12] https://docs.google.com/document/d/1rSmclqedrhTASIsyXLOz39pU0WzV8b443au9X88Lx_c/edit

[13] https://meduza.io/feature/2022/02/26/rossiya-napala-na-ukrainu-v-samoy-rossii-i-po-vsemu-miru-protiv-etogo-vystupili-tysyachi-lyudey-vot-ih-nepolnyy-spisok

[14] https://book-alliance.ru/?fbclid=IwAR0Jt1c6z5LI-GktLaqBjXbwZ4Ec4qGDjcge44mSenIu09xmW4Krq4OyU0Q

[15] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB__jxZjhHiQeX7UAJF_5ktaxIwxEaqJWEX0BJJZSyGfQ7pQ/viewform

[16] http://ktr.su/en/content/news/detail.php?ID=7384&fbclid=IwAR362VS40Kaewr8I6BZ1LStX_fBT7w13oF-a3cRGL3L3RXsYyqzOqSJd5Fs

[17] https://www.theguardian.com/world/2022/feb/25/prominent-russians-join-protests-against-ukraine-war-amid-1800-arrests-putin; https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28178&LangID=E

[18] https://twitter.com/DefenceU/status/1498359087184109572?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1498359087184109572%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.postimees.ee%2Fembed%2Fliveblog%2F15932%3Farticle_id%3D7464760&fbclid=IwAR3j02SN8-vIKOcqis8sxPuF3kZ_7XaN_a_PTruh2zykHkAVcmKzjV8P2aI

Vabariigi Presidendi kantselei vastukiri

      Vabariigi Presidendi kantselei vastukiri kommenteerimine on välja lülitatud

Vastukiri PDF formaadis: Koel280122

Austatud Ants Koel


Vabariigi Presidendi palvel tänan Teid UNIVERSITASe ja Tartu Ülikooli Ametiühingu
18.01.2022 ühise avaliku kirja elektrihinna tõusust ja akadeemilistest töötajatest edastamise eest.
Kahe ülikooli endise rektorina mõistab riigipea esile toodud muresid väga hästi. President on
nendel teemadel rääkinud oma kohtumistel valituse liikmetega ning kavatseb kõrghariduse
tuleviku ja sellega seotult ka rahastamise küsimustega edaspidigi tegeleda.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Peep Jahilo
direktor

Avalik kiri elektrihinna tõusust ja akadeemilistest töötajatest

      Avalik kiri elektrihinna tõusust ja akadeemilistest töötajatest kommenteerimine on välja lülitatud

Loe täis pikkuses avaldust siit: Avalik kiri elektri hinnast ja akadeemilistest töötajatest

Lugupeetud Eesti Vabariigi Valitsus,

Lugupeetud Eesti Vabariigi Riigikogu,

Lugupeetud Eesti Vabariigi President,

Käesoleva kirja lisana edastan Eesti kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ametiliitude ühenduse UNIVERSITAS ja Tartu Ülikooli Ametiühingu ühise avaliku kirja.


Elektrihinna tõus on õigustatult tõstnud pahameeletormi tarbijate hulgas.

Valitsus on jõudnud ka reageerida – kuid siiski pakutud muudatused toimivad eelkõige pikas perspektiivis.

Lühiajalise perspektiivi meetmed tunduvad tulema eelkõige maksumaksja raha tagasi kanaliseerides.

Ei näe kaalumisel võimalusi, kuidas vähendada Eesti kulusid energia sisseostul.


Tähelepanuta on jäänud ühe töötajate segmendi, akadeemiliste töötajate, tulude kasvatamine.

Loodame, et see teema COVID ja elektrihindade tulevärgi varju ei jää.

 

Lugupidamisega,

Ants Koel

+372 5115856

UNIVERSITAS esimees

9. detsembril kell 9:30 Riigikogu ees avalik koosolek kõrghariduse rahastamise suurendamiseks.

      9. detsembril kell 9:30 Riigikogu ees avalik koosolek kõrghariduse rahastamise suurendamiseks. kommenteerimine on välja lülitatud

Palkatid PDF formaadis

 1. detsembril kell 9:30 Riigikogu ees avalik koosolek kõrghariduse rahastamise suurendamiseks. Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS, Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu ning Eesti Üliõpilaskondade Liit kutsuvad kõiki üles näitama solidaarsust!

Kuidas osaleda?

 • Õppejõud, kutsu kaasa oma tudengid! Tudeng, kutsu kaasa kaastudengid ja oma õppejõud! Võta kaasa ka kõik teised kvaliteetse kõrghariduse sõbrad ning tule 9. detsembril kell 9.30 Tallinnas Riigikogu ette avalikule koosolekule!
 • Koosoleku nädalal ja koosoleku päeval postita Facebookis oma toetusavaldus! Tee seda järgnevalt: 
 1. Lae alla ja vali endale sobiva sõnumiga plakat:
 1. Trüki plakat välja või kuva seda enda arvutis või telefonis

 2. Tee grupi- või individuaalselt toetusplakatiga pilt ja postita see sotsiaalmeediasse:
 • ürituse Facebooki lehele
 • või oma kontole
 • lisa hashtag #Hariduslepe

Kui sa ei saa osaleda avalikul koosolekul, sest sul on edasilükkamatuid kohustusi seoses õppetööga, siis:

 1. Postita koosoleku ajal plakatiga toetusavaldus sotsiaalmeediasse, nagu juhendatud ülal.
 2. Kui oled õppejõud, ja sul on koosoleku ajal loeng, räägi lühidalt oma tudengitele, kuidas kõrghariduse alarahastamine sinu töö ja eriala mõjutab!

Haridusleppe olulisemad kõrgharidust puudutavad punktid:

kõrghariduse riigipoolse rahastamise  suurendamine vähemalt 1,5%-ni sisemajanduse koguproduktist (praegu 1,1%) ning rahastuse edasine hoidmine vähemalt samal tasemel.

Tasuta eestikeelne kõrgharidus on avalik hüve, millele tuleb tagada vaba ligipääs.

Riigipoolse rahastuse suurenemine peab tagama kõikidele haridusvaldkonna töötajatele motiveerivad töötingimused (sh ametikoha- ja palgastabiilsuse).

Üliõpilaste stipendiumid ja toetused peavad olema vastavuses elukalliduse kasvuga.

Märgi end osalejaks ka avaliku koosoleku üritusel Facebookis

https://fb.me/e/22bwQEFxf 

Kohtume 9. detsembril, et seista ühiselt kõrghariduse rahastamise suurendamise eest!

Tartu ülikoolide tegevus võib olla edukas

      Tartu ülikoolide tegevus võib olla edukas kommenteerimine on välja lülitatud

Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Liina Kersna
Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts
Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal
Haridus- ja Teadusministeerium

24.11.2021

Lugupeetud Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister, Eesti Vabariigi Haridus- ja
Teadusministeeriumi juhid.

Täname teid kirja eest, mille saatsite 5. juulil 2021 (nr 9.3-1/21/1386-2)1 vastuseks
ametiühingute pöördumisele2.
2019. aastal vastu võetud kõrgharidusseadusel (KHaS) baseeruva uue akadeemilise
karjäärimudeli järgi on kõrgemad teadlaste ja õppejõudude positsioonid liidetud ühtseteks
akadeemilisteks ametikohtadeks. See muudatus järgib Wilhelm von Humboldti
haridusideaali, mis näeb ette teadus- ja õppetöö ühtsust, akadeemilist vabadust ja
humanistlikku ülikooli. Sellele vaatamata käsitletakse õppe- ja teadustööd endiselt de facto
eraldi, sest teaduse ja õppetöö rahastamise mehhanismid on erinevad. Õppejõududele
makstakse ametijuhendis määratud õppekoormuse järgi, mis tagab õppejõududele (õppetööks
mõeldud rahade olemasolul!) de jure midagi sarnast nagu põhipalk. Teadlased seevastu
peavad oma palga katma projektidest, mille nad on ise edukalt taotlenud.

Täispikka kirja lugemiseks palun ava alumine link:

Vastus HTMi kirjale AÜ-de tagasisidele Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise väljatöötamise kavatsus kohta 24.11.2021