ETUCE HERSC

https://www.csee-etuce.org/

https://universitas.ee/doc/avalik/ETUCE%20HERSC/

21-22.02.2019 toimus Brüsselis HERSC järjekordne istung (istugid toimuvad 2x aastas ja eelmine toimus Tallinnas).

Istungi päevakorras oli akadeemilise vabaduse küsimus. Avalikustatud dokumendid on kodulehel üleval. Istung algas heade sõnadega eelmise , välisistungi kohta Tallinnas.

Põhiküsimuste kõrval, sain arutada IE asepresidendiga AÜ lepingute mõistliku skoopi poliitiliste erakondadega, pidades silmas lähenevaid valimisi.Kindel seisukoht oli, et temaatilised lepingud on OK, mitte mingil juhul aga poliitilised koostöölepingud. Viimaste hulka kuulub kahjuks ka EAKL leping Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga.

Huvitav pakkumine tuli DEQAR ametnikult nende uute andmebaaside testimismeeskonda tulekuks.

Üllatav resulatsioon võeti vastu, Prantsuse AÜ palvel, et nende riigis ei suurendataks kolmandate riikide üliõpilastele makstavate toetusrahade suurust(kas meil arutatakse mitte vastupidist?). Suurendamise ettepaneku kõis välja valitsus.

Üllatusi oli veelgi, ETUCE kureeritava projekti:“…The EFFECT . . . . . . project aims to facilitate the exchange of experience and effective methods in terms of university teachers’ development at the European level..“ täitjateks Boligna protsessi käigus oli Eesti poolt nimetatud „Universities Estonia“ ja „University of Tartu“ – esimese kohta ei osanud keegi selgitusi anda..

Bologna protsessi raames tegutseva, Observatory of the Magna Charta Universitatum’i (sinna kuulub ligi 1000 ülikooli , ligi 90st riigist) peasekretär tegi huvitava ettekande( varsyi ilmuvad tema slaidid meie kodulehele). Skandinaavia riikidest on mitmed ülikoolid selle projektiga liitunud juba eelmisest sajandist.Vestluses arvas, et Eesti ülikoolidel oleks aeg sellega liituda(peab kontrollima, kas tõesti pole meie ülikoolid veel liitunud).Näiteks projektiga ERIC, mida peeti akadeemilist vabadust mõjutavaks, nimetati Eestit, kui ühte esimest liitujat.