VÄLJAVÕTE


Rektorite Nõukogu juhatuse koosolek 16. jaanuaril 2007 Tartus

Kohal viibisid: Jaak Aaviksoo, Rein Raud, Alar Karis, Signe Kivi, Peep Lassmann ja Jakob Kübarsepp.
Külalistena Hanna Kanep ja Kairi Solmann.
 
Protokollis Mart Laidmets

 

 


5. Võimalik töörahu katkemine ja muud tegevused kõrghariduse kaitseks.

 

M.Laidmets tutvustas Universitase pöördumist peaministrile ning TÜ ja EMÜ ametiühingute pöördumist Rektorite Nõukogu poole.

J.Aaviksoo: Niisugust seisu, kus ametiühingud ja üliõpilased esinevad selliste avaldustega, pole tükk aega olnud. Kas oleme protsessi eskaleerumiseks valmis?

A.Karis: Debatt on vajalik, kuid kas streigiga ähvardamine kuskile viib? Info peaks avalikkuse ette tooma, aga streiki ei usu.

J.Aaviksoo: Rektoritel streigiüleskutsetega esineda ei ole mõistlik. Peaks aga kasutama ära olukorra, kus huvid ametiühingute ja üliõpilastega kokku langevad. Võiksime toetada ametiühingute ideed läbirääkimiste alustamiseks, ühisavaldus oleks sobiv teha pigem üliõpilastega.

 

OTSUS: Rektorite Nõukogu toetab ametiühingute ettepanekut  läbirääkimiste alustamise kohta.