UNIVERSITASe ettepanekud palgakorralduse aluste muutmiseks

26.03.2008

 

Tabelite koostamisel on kasutatud Soome, Rootsi ja Saksamaa põhimõtteid.

 

Palga

aste

Palga

alammäär

koefitsientide süsteem, mis annab võimaluse diferentseerida staa˛ist jms tulenevalt

1

2

3

4

5

6

7

1

1,000

1,040

1,098

1,152

1,204

1,253

1,300

1,347

2

1,070

1,113

1,175

1,233

1,288

1,341

1,391

1,441

3

1,180

1,227

1,296

1,360

1,421

1,479

1,534

1,590

4

1,369

1,424

1,503

1,577

1,648

1,715

1,780

1,844

5

1,574

1,637

1,729

1,814

1,896

1,973

2,047

2,121

6

1,825

1,898

2,004

2,102

2,197

2,286

2,372

2,458

7

2,097

2,180

2,302

2,415

2,524

2,627

2,726

2,824

8

2,560

2,662

2,811

2,949

3,082

3,208

3,328

3,448

9

2,865

2,979

3,145

3,300

3,449

3,589

3,724

3,859

10

3,274

3,405

3,595

3,772

3,942

4,103

4,257

4,410

11

3,756

3,906

4,124

4,326

4,522

4,706

4,882

5,059

 

Vertikaaltasandi astmed annavad võimaluse valida palgaaste vastavalt isiku ametikohale või siis haridustasemele, selle

täiendamisele ehk laiemas mõistes kvalifikatsioonile. Kõrgkoolides ja teadusasutustes tähendab see akadeemilise

kogukonna ametinimetusi alates õpetajast ja lõpetades professoriga. Koefitsiendiga üks tähistatud palga alammäär võiks

olla võrdne Eesti keskmise palgaga või määratud vastava kokkuleppega. Esimesel astmel on kõrgkooli õpetaja. Professori

ametinimetus on jagatud palgaastmete 9, 10 ja 11 vahel. 11. palgaastme määrab tavaliselt rektor ainuisikuliselt.

Erinevus professorite vahel sõltub sellest, millises ulatuses ja tähtsusega tehakse teadus- ja õppetööd rahvusvahelisel tasandil. 

Horisontaalrea kolme esimest astet kasutatakse palga reguleerimiseks olenevalt tööstaa˛ist. Järgnevates horisontaalgruppides

on keeleoskus, töötahe või mõni muu tähelepanu vääriv omadus.

 

Allpool toodud tabelis võiks näiteks olla koefitsiendiga üks tähistatud palga alammäär võrdne Eestis kehtestatud miinimumpalgaga.

Tabelit saaks kasutada ülikoolides mitteakadeemilise kogukonna palgaastmete koostamiseks. Kasutusreeglid on analoogsed

ülemise tabeliga.

 

Palga

aste

Palga

alammäär

Koefitsientide astmestik olenevalt staa˛ist jms

1

2

3

4

1

1,000

1,040

1,098

1,152

1,204

2

1,095

1,139

1,202

1,261

1,318

3

1,157

1,204

1,271

1,333

1,394

4

1,216

1,265

1,336

1,401

1,465

5

1,296

1,347

1,422

1,492

1,560

6

1,393

1,448

1,529

1,604

1,677

7

1,578

1,641

1,733

1,818

1,900

8

1,816

1,889

1,994

2,092

2,187

9

2,036

2,117

2,235

2,345

2,451

10

2,282

2,374

2,506

2,629

2,748

11

2,604

2,708

2,859

3,000

3,135

12

2,979

3,098

3,271

3,432

3,587

13

3,435

3,572

3,771

3,957

4,136

14

3,778

3,929

4,149

4,353

4,549