Õiguskantsleri seisukoht teaduriga sõlmitud tähtajalise töölepingu kohta

29.09.2012

 

Õiguskantsleri poole pöörduti taotlusega kontrollida ülikooliseaduse § 391 lõike 1, mille järgi ei muutu rektori, prorektori, õppejõu ja teadustöötajaga sõlmitud tähtajaliste töölepingute järjestikusel sõlmimisel või pikendamisel töösuhe tähtajatuks, põhiseaduspärasust. Pöörduja leidis, et ülikooli teadurit koheldakse põhjendamatult erinevalt võrreldes isikutega, kelle töölepingud muutuvad nende järjestikusel sõlmimisel või pikendamisel tähtajatuteks.

 

Õiguskantsleri seisukohaga saab tutvuda SIIN.

 

Allikas: Õiguskantsler
http://oiguskantsler.ee