2009. aasta lisaeelarvest

25.02.2009

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala eelarve kulud vähenevad võrreldes 2009. aasta riigieelarve seaduses kinnitatud mahuga 220 006 821 krooni võrra.

 

Kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2009. aasta vastuvõttu vähendatakse 3,9 miljonit, s.o 3% võrra (I ja II astme baasmaksumuse vähendamine).

 

Avalik-õiguslike ülikoolide riikliku koolitustellimuse mahtu vähendatakse 33,4 miljonit krooni (2,87%), mille tarvis kärbitakse baasmaksumusi I ja II astmele 3% võrra.

 

Õppetoetuste mahtu vähendatakse 2,7 miljoni krooni võrra, kuid seda seoses saajate arvu vähenemisega.

 

UNIVERSITASe juhatus