Arvamus määruste eelnõudele
24.11.2011

UNIVERSITAS edastas Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse "Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise korra ja töökorra" ning "Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimuste ja korra" määruste eelnõude kohta. Arvamusega saate tutvuda SIIN.

UNIVERSITASe juhatus