Vabariigi Valitsuse ja TALO 2009. aasta palga alammäära ja palgatingimuste läbirääkimised

11.09.2008

 

Täna toimus Vabariigi Valitsuse ja TALO vaheliste 2009. aasta palga alammäära ja palgatingimuste läbirääkimiste järjekordne voor.

Valitsusdelegatsioon ei olnud veel valmis vastama 2009. aasta riigieelarvet puudutavatele küsimustele ning avaldati lootust, et esmased rahasummade numbrid saab välja öelda 16. septembril 2008.

Kõrghariduse ja teaduse rahastamise osas oli minister Lukase info järgmine:

- esialgu püütakse säilitada 2009. aasta riigieelarves 2008. aasta rahastamise tase,

- loobutud ei ole riikliku koolitustellimuse ja üliõpilaskoha baasmaksumuse ning teaduse siht- ja    baasfinantseerimise 10%-lisest vahendite suurendamisest. 10%-line vahendite suurendamine nõuaks 2009. aastaks ligikaudu 350 – 400 miljonit lisakrooni (võrreldes 2008. aasta eelarvega).

 

Septembri viimasel nädalal toimub UNIVERSITASe esindajate ja haridusministri kohtumine Riigikogus vastu võetud kõrgharidusstrateegias toodud eesmärkide täitmise üle. Arutelu käigus püütakse leida vastuseid küsimusele, kuidas tegelikkuses realiseerida Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse otsuseid.

 

Toivo Roosimaa

UNIVERSITASe juhatuse esimees