Vabariigi Valitsus, Rektorite Nõukogu ja UNIVERSITAS allkirjastasid kokkuleppe

30.08.2007

 

Täna allkirjastati avalik-õiguslikes ülikoolides toimuva õppe riikliku rahastamise ja sellele vastava palgatõusu kokkulepe.

 

Aprillikuust alates on riikliku lepitaja vahendusel toimunud lepitusprotseduuri käigus põhjalikumalt arutatud kõrghariduse ja teaduse rahastamise probleeme. Protsessi kaasati ka haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

Läbirääkimiste tulemusena jõuti kokkuleppele, millele kirjutasid alla Vabariigi Valitsuse esindajana Tõnis Lukas, Rektorite Nõukogu esimees Peep Sürje ja UNIVERSITASe juhatuse esimees Toivo Roosimaa.

 

UNIVERSITAS ning Haridus- ja Teadusministeerium jätkavad konsultatsioone rakenduskõrgkoolide ja teaduse rahastamise üle 2008. aasta riigieelarvest.

 

UNIVERSITASe juhatus