Haridus- ja Teadusministeerium korraldab nõupidamise Tartu Ülikooli ettepaneku üle

23.09.2009

 
Haridus- ja Teadusministeerium korraldab 05. oktoobril 2009 videokonverentsi järgmise päevakorraga:

1. Ülevaade Tartu Ülikooli ettepanekust ja laekunud arvamustest, seda nii õiguslikust, rahanduslikust kui karjäärimudeli seisukohast

2. Arutelu

 

Kõneaineks on Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Teaduste Akadeemia, Universitase, TÜ ja EMÜ ametiühinguorganisatsioonide seisukohad Tartu Ülikooli töölepingu ettepaneku suhtes. TÜ pakkus muuta ülikooliseadust ja teadus- ja arendustegevuse korralduse seadust, sõnastades vastavad parandusettepanekud §7 ja §19 osas järgmiselt:

(§7) Ülikooli õppejõu tähtajalise töölepingu ennetähtaegsele ülesütlemisele kohaldatakse töölepingu seaduses tähtajatu töölepingu ülesütlemise kohta sätestatut. Ülikooli õppejõu tööleping ei või töö lõppemisest tingitud koondamise tõttu lõppeda õppesemestri keskel.

(§19) Teadustöötaja tähtajalise töölepingu ennetähtaegsele ülesütlemisele kohaldatakse töölepingu seaduses tähtajatu töölepingu ülesütlemise kohta sätestatut.

 

 

UNIVERSITASe juhatus