Õppejõudude palga alammäärast

20.09.2007

 

Täna levinud info õppejõudude palga alammäära suurendamisest 30%i võrra on desorienteeriv.

 

Riikliku lepitaja vahendusel toimunud läbirääkimiste tulemusena sõlmisid 30. augustil 2007.a Vabariigi Valitsus, Rektorite Nõukogu ja Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS avalik-õiguslikes ülikoolides toimuva õppe riikliku rahastamise ja sellele vastava palgatõusu kokkuleppe. Kokkuleppega tagatakse 2008. aasta riigieelarves kõrgharidusõppe õppekoha baasmaksumuse 30%line kasv võrreldes 2007. aastaga. Tulenevalt kokkuleppest, tõstavad avalik-õiguslikud ülikoolid riikliku koolitustellimuse alusel moodustuvat palgafondi proportsionaalselt kõrghariduse õppekoha baasmaksumuse tõusuga, mis aga ei tähenda 30%list palga alammäära tõusu.

 

UNIVERSITAS jätkas Haridus- ja Teadusministeeriumiga konsultatsioone rakenduskõrgkoolide ja teadusasutuste rahastamise üle, et saavutada ka neile 30%line palgavahendite tõus. 19. septembril 2007.a toimunud haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase ning UNIVERSITASe juhatuse esimehe Toivo Roosimaa kohtumisel sai kinnitust info, et riigieelarves suurendatakse nii rakenduskõrgkoolide õppekulude rahastamist kui ka teadusasutuste vahendite kasvu 30%i võrra.

 

Konkreetsest palgatõusust saab rääkida peale riigieelarve vastuvõtmist ning peale kõrgkoolides ja teadusasutustes peetud läbirääkimisi õppejõudude ja teadlaste palga alammäärade üle.

 

UNIVERSITASe juhatus