Vabariigi Valitsus ja TALO allkirjastasid läbirääkimiste protokollilise otsuse

18.12.2008

 

Täna allkirjastati Vabariigi Valitsuse ja TALO 2009. aasta palgatingimuste ja palga alammäära läbirääkimiste protokolliline otsus.

 

Otsusega võeti teadmiseks, et kõrghariduse üliõpilaskoha baasfinantseerimine ning teaduse siht- ja grantfinantseerimise osas on säilitatud 2008. aasta rahaliste vahendite tase. Samuti jäävad 2009. aastaks täitmata Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poolt vastuvõetud otsused kõrghariduse üliõpilaskoha baasmaksumuse suurendamiseks 10% võrra ning teaduse sihtfinantseerimiseks 10% võrra võrreldes 2008. aastaga.

 

UNIVERSITASe juhatus