Eesti Üliõpilaskondade Liit ja UNIVERSITAS allkirjastasid koostööleppe

17.10.2007

 

Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS allkirjastasid koostööleppe.

 

Leppe pooled on ühisel veendumusel, et siirdumine teadmistepõhisesse ühiskonda on Eesti jätkusuutlikkuse tagamisel oluline. Haridusele on õigus igal ühiskonna liikmel ning kõrghariduse ja teaduse rahastamine on avalik vastutus.

Pooled aitavad kaasa haridusele ligipääsu parandamisele, kõrghariduse ja teaduse paremale rahastamisele riigieelarvest, osalusdemokraatia parendamisele, samuti seistakse tasuta hariduse eest. Koostööd tehakse hariduspoliitika seisukohtade väljatöötamisel ning seadusloomes osalemisel.

Leppe eesmärkide täitmiseks koostatakse olukorra analüüs ja rakenduskava.

 

UNIVERSITASe juhatus