Eesti õppejõud aastal 2012

16.09.2013

 

Sihtasutuse Archimedes tellimusel on valminud Praxise uuring "Eesti õppejõud 2012".

Uuring toob välja, et Eesti õppejõud hindavad oma õpetamispädevust kõrgelt. Õppejõudude meelest on põhiline kvaliteetset õpetamist mõjutav tegur üliõpilaste motivatsioon. Olenemata, et levinud on õppejõukeskne lähenemine õppeprotsessile, tuntakse märkimisväärset huvi õpetamisoskuste arendamise vastu.

Lisainfo www.praxis.ee