UNIVERSITAS avaldab rahulolematust Eesti kõrghariduse ja teaduse rahastamise üle

15.06.2007

 

UNIVERSITASe juhatus pöördus taas peaministri ja haridusministri poole, et avaldada tõsist rahulolematust Eesti kõrghariduse ja teaduse rahastamise üle nii 2007. aastal kui ka 2008. aasta riigieelarve koostamisel.

 

Kõrgkoolid ja teadusasutused on valdkond, kus koolitatakse inimesi, kes tagavad tehnilise ja majandusliku alustoe. Nimetatud valdkond on Eesti riigi vaimne strateegiline varamu, milleta pole ei teadust ega teadmisi edastavaid inimesi.

 

Õppejõudude ja teadurite töötasu sõltub peamiselt üliõpilaskoha baasmaksumusest ning sihtfinantseerimisest ehk nn teadlase pearahast. Professori palga alammäär sõltuvalt kõrgkoolist on 14000-16000 krooni kuus. Dotsentidel, lektoritel aga veelgi madalam, kusjuures lektori palga alammäär jääb alla isegi keskmisele töötasule (10500.- krooni kuus).

Riigikogus ja Vabariigi Valitsuses vastu võetud strateegilistes arengukavades ning ettekannetes nähakse tuleviku Eesti majandust teadmiste- ja teaduspõhisena. Tänaste töötasude juures tundub see rohkem Eesti tippharitlaste mõnitamisena.

 

UNIVERSITASe juhatus peab hädavajalikuks, et:

·        võimalikust 2007. aasta lisaeelarvest nähakse ette lisavahendid kõrghariduse rahastamiseks varem taotletud 176 miljoni krooni ulatuses, mis tagaks õppejõududele vähemalt 15%lise palga alammäära tõusu samaväärselt pedagoogidega;

·        võimalikust 2007. aasta lisaeelarvest nähakse ette lisavahendid teadustööle 92 miljonit krooni ulatuses, mis tagaks teaduritele võrdväärse palgatõusu võrreldes õppejõududega;

·        2008. aasta riigieelarves suurendatakse üliõpilaskoha baasmaksumust vähemalt 30% võrra võrreldes kehtiva baasmaksumusega;

·        2008. aasta riigieelarves suurendatakse teaduse sihtfinantseerimist 30% võrra.

 

Eesti riigi edaspidise kiire majandusliku ja tehnilise arengu eelduseks on õppejõudude ja teadurite majanduslik stimuleerimine konkurentsivõimeliste töötasude kaudu.

UNIVERSITAS ootab peaministri ja haridusministri aktiivset sekkumist ning lahenduste leidmist tekkinud probleemidele.

UNIVERSITASe juhatus