Aaviksoo reformikavale tõmmati pidurit

10.10.2011

 

Kui seni on Reformierakond olnud kõrgharidusreformi asjus ehk tasuta kõrghariduse ja õppetoetuste osas avalikkuse ees vait, siis täna avalik-õiguslike ülikoolide rektoritega kohtudes tõmmati IRLi aetavale plaanile pidur peale.

 

„Ei ole ju õige rääkida tasuta õppest, sest keegi maksab alati. Kas maksab üliõpilane või maksab riik, nii et ei ole tasuta asju olemas,“ rääkis riigikogu kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas.

 

Kui üliõpilased tahavad, et uued õppetoetused tuleksid samal ajal koos tasuta kõrgharidusega, siis Reformierakond selleks raha enne 2015. aastat ei näe ja siis ka ainult tänu sellele, et koalitsioonileping seda nõuab.

 

Õigupoolest võtab Reformierakond kogu kõrgharidusreformiga hoo maha, sest lünki olevat palju ja tark ei torma.

 

„Rektorid olid üsna üksmeelsed ja nende põhiline mure on selles, et kui täna ikkagi mõne ülikooli puhul 50 protsenti tuleb erarahast ehk tasulistest õppekohtadest ja kui see uue reformi puhul saab läbi lõigatud, siis mis ülikoolidega juhtub? Kas on taolise uue finantseerimisskeemi taga ka konkreetsem analüüs?“ selgitas Klaas.

 

„Siin ongi paradoks tekkimas. Ühelt poolt me tahaksime rohkem analüüsi saada selle reformi kohta, teisalt on tudengid huvitatud sellest, et toetussüsteem käivituks võimalikult kiiresti,“ rääkis Tartu Ülikooli rektor Alar Karis.

Eelnõu seadusena jõustumisel hakkaks uus regulatsiooni kehtima tuleva aasta 1. septembrist õppima asuvatele noortele, mis praegu on aga väga vähe tõenäoline.

Postimees