UNIVERSITAS pöördus haridus- ja teadusministri poole

09.02.2009

 

Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS ei saa nõustuda kõrghariduse ja teaduse finantseerimise kärbetega, mis on kavandatud 2009. aasta lisaeelarvesse.

 

2009. aasta riigieelarves vähendati ülikoolide rahastamist (n.ö "vanad" üliõpilased) 3,3% ning lisaks sellele planeeritakse nüüd lisaeelarvega vähendada riiklikku koolitustellimust veel 7,1% ulatuses.

Hariduskulutuste kärped plaanitsetavas mahus annavad märku, et haritud ja häid teadmisi ning kompetentsi omavad inimesed ei ole enam Eesti prioriteet. Kõrghariduse rahastamise kärped viivad selleni, et praegused ja tulevased üliõpilased peavad hakkama oma õpingute jätkamiseks maksma lisaraha, mis on aga käesolevas situatsioonis mõeldamatu.

Kõrghariduse stabiilne rahastamine loob järjepidevuse õppejõududele, teaduritele ning eelduse, et nad pühenduvad vaatamata ebastabiilsele majandusolukorrale ainult teadus- ja õppetööle. See omakorda tekitab noortes huvi teadus- ja õppeasutustesse tööle tulekuks.

UNIVERSITAS peab vajalikuks konsultatsioonide pidamist kõrghariduse ja teaduse rahastamise üle 2009. aasta eelarves veel enne lõplike otsuste vastuvõtmist.

UNIVERSITASe juhatus