Valitsus kiitis heaks kõrgharidusreformi eelnõu

08.09.2011

 

Valitsus kiitis täna heaks ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ning saadab selle parlamendile arutamiseks. (eelnõu; seletuskiri)

 

Kõige olulisema muutusena minnakse eelnõu kohaselt Eestis üle tasuta kõrgharidusele, mis hakkab avalik-õiguslikes ülikoolides kehtima kõikidele täismahus õppekava täitvatele üliõpilastele.

 

Uus regulatsioon suurendab noorte juurdepääsu kõrgharidusele, kuid muudab rangemaks nõuded nende õppimise efektiivsusele. Eelnõu seadusena jõustumisel hakkaks uus regulatsioon kehtima alates 2012. aasta 1. septembrist õppima asuvatele tudengitele.

 

Et püsida tasuta õppekohal, peab tudeng eelnõu kohaselt semestri jooksul täitma õppekava 30 ainepunkti ulatuses. Kui üliõpilane ei suuda või ei soovi täies mahus õppekava täita, on kõrgkoolil võimalus talt nõuda osalist õppekulude hüvitamist kuni valitsuse kehtestatud maksimummäärani.

 

Kõrgharidustaseme õppe tulemuslikkuse paranemise kõrval vähendab eelnõu regulatsioon kõrghariduse valdkondlikku killustatust ja suurendab kõrgkoolide vastutust õppe kvaliteedi tagamisel.

 

Eelnõu kohaselt loobutakse senisest riiklikust koolitustellimusest, mis asendatakse kõrgkoolide riigieelarvelise tegevustoetusega. Tulevikus saab õppeasutus ise otsustada vastavalt oma profiilile ja ülesannetele, millistes valdkondades kui palju õppekohti luuakse.

 

Juhul, kui riigil on väga konkreetne vajadus mingi valdkonna lõpetajate järele, on võimalik see tulemuslepinguga ära määrata. Doktoriõppe rahastamisel jäädakse senise süsteemi juurde.

 

Eelnõu rakendamiseks on valitsuse tegevusprogrammis planeeritud 2013. aastal 6,1 miljonit eurot, 2014. aastal 18,8 miljonit eurot ja 2015. aastal 33 miljonit eurot. Lisaks planeeritakse ligi 135 000 eurot andmebaaside muudatuste tarbeks. Õppeasutuste tegevust rahastatakse tegevustoetuse kaudu alates 2013. aasta 1. jaanuarist.

 

Postimees