Õppejõudude ja teadustöötajate töölepingu teemaline arutelu

05.10.2009

 

05. oktoobril 2009 toimus haridus- ja teadusministeeriumi, ülikoolide ning ametiühingute esindajate arutelu Tartu Ülikooli ettepaneku üle muuta tähtajaliste töölepingute lõpetamise tingimusi.

 

Arutelu käigus tõdeti, et tegelikkuses on probleem laiem ja seotud ka kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse stabiilse finantseerimise küsimusega.

Negatiivsena toodi välja, et praegu kehtiva sätte muutmata jätmisel võib tekkida olukord, kus tähtajaliste töölepingute perioodid lühenevad, tulenevalt muutuvad töösuhted ebastabiilseks. Ministeerium tegi ettepaneku arutada lähtekohana võimalust saavutada lepingu lõpetamiseks tingimused, mis kehtisid enne uue töölepingu seaduse jõustumist, s.o enne 01. juulit 2009, kuid seda ei toetatud. Tekkis ka küsimus, kas akadeemilistel ametikohtadel on üldse tähtajalisi töölepinguid vaja.

 

Otsustati, et haridus- ja teadusministeerium valmistab ette kompromissettepaneku. Järgmine arutelu toimub 19. oktoobril 2009.

 

UNIVERSITASe juhatus