Teaduspoliitika komisjoni koosolek

04.06.2013

 

4. juunil toimus teaduspoliitika komisjoni ning Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) strateegia 2014-2020 väljatöötamise komisjoni ühiskoosolek. Koosolekul arutleti TAI strateegia eelnõu üle ning otsustati heaks kiita TAI strateegia 2014-2020 eelnõu (arvestades heakskiidetud parandusi) ning soovitada ka Teadus- ja Arendusnõukogul strateegia heaks kiita. Haridus- ja teadusministeeriumil ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil tuleb koos teiste ministeeriumidega valmistada ette strateegia rakendusplaan ja konkreetsed tegevused vastavalt strateegia eelnõule.

 

UNIVERSITASe juhatus