UNIVERSITAS toetab õpetajate üleriigilist streiki

01. märts 2012

 

Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS toetab õpetajate üleriigilist streiki ning peab nende palganõudmisi õigustatuks.

 

Õpetajate palgateema on olnud aastaid teravalt päevakorras, kuid lahendusteni ei ole senini jõutud. Kuigi haridust on pidevalt eksponeeritud riigi ühe prioriteetse valdkonnana ning õpetajate palgataseme parandamise vajadust on rõhutatud nii erinevates strateegiadokumentides kui valitsuskoalitsioonide lepetes, tuleb tõdeda, et tegelikkuses see prioriteet ei ole. Seda näitab ka fakt, et lubadused on jäänud pigem valimiseelseteks hüüdlauseteks või erinevate programmide täitmata eesmärkideks. Ometi on just töötasu see, mis annab võimaluse näidata, kui palju riik oma õpetajast hoolib ja teda väärtustab.

 

Samas on probleem oluliselt laiem, kuna Eestil puudub terviklik palgapoliitika, mis tugineks teatud kindlatele väärtustele. S.o palgapoliitika, mis arvestab töötaja haridust, kompetentsi ja kogemust ühel või teisel ametikohal töötamiseks. Üldised palgapoliitika põhimõtted peaksid olema määratletud kujul, mis stimuleeriksid õpetajat, s.h ka õppejõude ja teadureid, vastaval õppetasemel õppijatele teadmisi edastama. Seda enam, et ootused õpetajate tegevusele on muutunud – endastmõistetavaks peetakse, et kõiki õpilasi õpetatakse tipptaseme standardite järgi.

 

Inimväärikus tuleb läbi hariduse.

 

 

UNIVERSITASe nimel,

Toivo Roosimaa
juhatuse esimees