UNIVERSITASe esindajad kohtusid Soome Professorite Liiduga

25.08.2010

 

25. augustil 2010. aastal kohtusid UNIVERSITASe esindajad Soome Professorite Liiduga.

Põhiteemaks oli tihedam koostöö, mis puudutab nii teadus- ja õppetegevust kui ka sotsiaalküsimusi, samuti rahvusvahelist tasandit (s.h EI konverentsid, erinevad komisjonid). Lepiti kokku, et UNIVERSITAS valmistab ette ühistöö tegevuskava ja eesmärgid ning kooskõlastab need Soome kolleegidega.

Professorite liidu esindajad edastasid UNIVERSITASele Soome ülikoolideülese töökokkuleppe, mis kehtib alates 01. märtsist 2010 kuni 29. veebruarini 2012. aastal.

 

 

Toivo Roosimaa

juhatuse esimees