Minu Kooli projektist ja ITIC-kaardi arengust

16.05.2008

 

Head haridustöötajad,

 

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) käivitas koostöös Eesti Õpilasesinduste Liiduga (EÕEL) käesoleva aasta kevadel  projekti Minu Kool (www.minukool.ee), mis on suunatud üldharidus-, kutse-ja kõrgkoolidele.

 

Minu Kooli eesmärk on pakkuda õppeasutustele võimalust võtta minimaalsete kuludega kasutusele puutevaba kiibiga varustatud, turvaline ja rahvusvaheliselt laialt levinud ISIC õpilas- ja üliõpilaspilet ning ITIC õpetajakaart. Tulenevalt projekti olulisusest Eesti haridusmaastiku jaoks annan järgnevalt projektist lühikese ülevaate.

 

Minu Kooli raames on välja arendatud terviklik tarkvaralahendus uute puutevaba kiibiga varustatud ISIC õpilas- ja üliõpilaspiletite (ka ITIC õpetajakaardi ja IYTC noortekaardi) laiemaks kasutuselevõtuks, mis võimaldab teha kõike kaartidega seonduvat (tellida uusi kaarte, kaarte pikendada, kaarte tühistada, anda kaardiomanikele erinevaid õigusi) elektroonilises keskkonnas.

 

Projektiga liitunud õppeasutustele pakutakse võimalust võtta ISIC õpilas- ja üliõpilaspilet ning õpetaja kaart kasutusele ka söökla-, raamatukogu- ja koopiakaardina. Nii saavad näiteks Minu Kooliga esimesena liitunud IT Kolledži tudengid kasutada üliõpilaspiletit täna õppehoonesse sissepääsemiseks läbipääsukaardina, raamatukogus e-lugejapiletina ning lähitulevikus ka ühistranspordis ID-piletina.

 

Alates 1993. aastast, mil ISIC kaarti Eestis väljastama hakati on ISIC saavutanud õpilaste- ja üliõpilaste seas suure populaarsuse ning tänasel päeval kasutab ISIC õpilaspiletit iga kolmas Eesti õpilane ja ISIC üliõpilaspiletit iga teine Eesti üliõpilane.

 

EÜL on sõlminud koostöölepingud enamike Eesti kõrgkoolidega ja ka UNIVERSITAS-ga, kes tunnustavad ja toetavad EÜL-i püüdlusi ISIC üliõpilaspileti üleriigiliseks ühtseks üliõpilaspiletiks muutmisel. Õpilasesindusi koondav EÕEL on võtnud vastu otsuse, milles taotleb ISIC õpilaspileti Eesti Vabariigis ametlikuks õpilaspiletiks muutmist. Käesoleval hetkel toimub Haridus- ja Teadusministeeriumis määruse eelnõu koostamine, mille eesmärgiks on tunnustada ISIC õpilas- ning üliõpilaspiletit riikliku õpilas- ning üliõpilaspiletina.

 

Ootame haridustöötajatelt toetust projekti läbiviimiseks, mis aitab viia Eestis praegu kehtiva õpilas-, üliõpilaspiletite ning õpetajate kaardi süsteemi 21. sajandisse. Täpsemat infot Minu Kooli projekti kohta võib saada aadressilt www.minukool.ee või EÜLi äriüksuse juhi Garry Koorti käest (koort@isic.ee).

 

 

Lugupidamisega,

Eimar Veldre

Eesti Üliõpilaskondade Liit
Juhatuse esimees