UNIVERSITAS toetab Eesti Kunstiakadeemia taotlusi

18.01.2012

 

Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS toetab Eesti Kunstiakadeemia säilitamist ühtse ja tervikliku ülikoolina ning seda omaenda hoones.

 

Olukord, kus Eesti peamine kunstiharidust pakkuv ülikool on killustatud ja paisatud määramata ajaks mööda Tallinna linna laiali, võib halvavalt mõjuda kvaliteetsele ning jätkusuutlikule kunstihariduse pakkumisele.

 

Kunst on Eesti kultuuri üheks osaks. Kultuuri läbi aegade säilimise tagamise kohustus on aga põhiseadusega pandud riigile. Praegusel hetkel on kunstiakadeemia situatsioon kujunenud keeruliseks, mistõttu vajab lahenduste otsimisel ja leidmisel riigi toetust ja abi, mitte etteheidete tegemist ega vigade ja süüdlaste otsimist.

 

Ootame valitsuselt, haridus- ja teadusministeeriumilt ning kultuuriministeeriumilt toetust, abi ja konstruktiivseid ettepanekuid Eesti Kunstiakadeemia probleemide lahendamiseks.

 

UNIVERSITASe nimel,

Toivo Roosimaa
juhatuse esimees