Arvamus "Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse" eelnõule
25.07.2011

UNIVERSITAS edastas haridus- ja teadusministrile arvamuse nn kõrgharidusreformi osas. Arvamusega saate tutvuda siin.

UNIVERSITASe juhatus