Rahvusvahelised

Professorite, teadlaste ja ülikoolide ajakiri

Soome ametiühingukeskliitude SAK, STTK ja AKAVA ühine esindus Brüsselis

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond on Euroopa Liidu iseseisev organ, mis on moodustatud nõuannete ja analüüside pakkumiseks ELi poliitika kujundajatele sotsiaalpoliitika küsimustes. Fondi informatsioon on saadud sõltumatutest uuringutest, mis on viidud läbi sotsiaalpartnerite, liikmesriikide valitsuste ja Euroopa Komisjoni poolt ühiselt määratletud prioriteetsetes küsimustes.

Euroopa Töösuhete Seirekeskus, mis tegutseb Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi juures

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee annab oma arvamuste kaudu nõu suurematele Euroopa Liidu institutsioonidele, näiteks Euroopa Komisjonile, Euroopa Nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Kodulehelt leiate Euroopa Liiduga seonduvat värsket teavet, mis on esitatud kodanikuühiskonna organisatsioonide vaatepunktist. Kodulehe kasutajad võivad tutvuda kõigi majandus- ja sotsiaalkomitee arvamustega alates 1990. aasta jaanuarist, pääseda kõigi Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste kodulehtedele ning leida teavet Euroopa Liidu poliitika rakendamisele eelneva konsultatiivtöö kohta.

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon on maailma ainus töö- ja sotsiaalvaldkonnale spetsialiseerunud rahvusvaheline organisatsioon, mille töö põhimõtteks on kolmepoolsus – koostöö valitsuse, tööandjate ja töötajate kõige esinduslikumate organisatsioonide vahel. 1946. aastal jõustunud koostöölepingu alusel ei sekku ÜRO ILO tegevusvaldkonda ning ILO omakorda rahvusvahelisse poliitikasse.

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus