UNIVERSITASE 28.04 2017.a. Üldkogu

      UNIVERSITASE 28.04 2017.a. Üldkogu kommenteerimine on välja lülitatud

 

PÄEVAKORD:

1. Juhatuse aruanne 2016.a. tegevuse kohta. Vladimir Viies;

2. Majandusaasta ja revisjonikmisjoni aruannete kinnitamine. Voldemar Trumm ja Svetlana              Ester;

3. 2017.a. eelarve arutelu ja kinnitamine. Voldemar Trumm;

4. Kõrghariduse seaduse kaasajastamine. Vladimir Viies;

5.UNIVERSITASE pöhikirja kaasajastamine. Vladimir Viies;

6. Koosolekul kerkinud küsimuste arutelu.